Protectia nucului si valorificarea lemnului de nuc

Nucul este o specie protejata in Romania. Daca ai intentia de a taia un nuc sau mai multi din propria curte sau de pe strada, trebuie sa citesti cu atentie legislatia privind protectia nucului si valoroficarea lemnului de nuc.

DECRET Nr. 134 din 17 aprilie 1954

privind protectia nucului si valorificarea lemnului de nuc

Art. 1

Taierea nucilor (Juglans-Regia), precum si vinderea si transportul materialului brut de orice fel, provenit din lemn de nuc, se face numai in conditiile prezentului decret. Art. 2 Exploatarea si valorificarea arborilor de nuc, indiferent cui apartin, este permisa in urmatoarele cazuri: a) nuci complet uscati; b) nuci aflati pe suprafete ce urmeaza a se acoperi cu constructii autorizate a caror taiere nu se poate evita; c) dezradacinati din cauze naturale; d) nuci care au 2/3 din coroana uscata si timp de 5 ani consecutiv nu au produs; e) nuci aflati in padurile care se exploateaza pe baza de taieri sau operatiuni care decurg din aplicarea amenajamentelor. Art. 3 Taierea nucilor se face cu autorizatia organelor agricole ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale. Art. 4 Exploatarea nucilor se face numai de catre unitatile Ministerului Industriei Lemnului, Hartiei si Celulozei si ale Ministerului Agriculturii si Silviculturii, iar operatiunea de taiere se face cu consintamintul proprietarului caruia i se va plati contravaloarea lemnului de nuc taiat. Valoarea lemnului de nuc se face numai de catre unitatile Ministerului Industriei Lemnului, Hartiei si Celulozei. Art. 5 Identificarea, precum si marcarea nucilor pentru taiat se fac anual de Ministerul Agriculturii si Silviculturii, prin organele agricole ale sfatului popular, in colaborare cu organele Ministerului Industriei Lemnului Hartiei si Celulozei. Aceasta se face in cursul vegetatiei pomului si cel mai tarziu

pana la data de 1 septembrie a fiecarui an. Art. 6 Valoarea lemnului de nuc, pe picior, achizitionat, se va plati dupa tarifele stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri. La cererea celor care vand lemn de nuc, se va putea acorda un volum egal de lemn de foc, lemn de constructii rurale sau lemn de lucru, contra cost, pe baza tarifelor in vigoare. Art. 7 Autorizatia de taiere a nucilor din categoriile prevazute la art. 2, se elibereaza numai daca proprietarul face dovada ca a plantat, in prealabil, 3 nuci tineri pentru fiecare nuc ce urmeaza a fi taiat. In acest caz, comitetele executive ale sfaturilor populare, prin sectiunile agricole, vor repartiza solicitatorilor, din pepinierele cele mai apropiate, nucii tineri bun de plantat. Art. 8 In raioanele in care sectiunile agricole nu pot asigura solicitatorilor repartitia nucilor buni de plantat pana la 1 noiembrie al anului in curs, se va elibera autorizatia de taiere de organele in drept. Comitetele executive ale sfaturilor populare, prin sectiunile agricole, au obligatia ca, in cel mult 1 an de la eliberarea autorizatiei, sa repartizeze nuci buni de plantat solicitatorului, care este obligat a-i planta. Art. 9

Transportul prin orice mijloace al arborilor de nuc taiati sau al materialului brut, provenit din lemn de nuc, este permis numai pe baza unui bilet de libera circulatie, eliberat conform Decretului nr. 201/1953, pe baza autorizatiei de taiere, data de organele agricole ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale. Biletele de libera circulatie se emit pentru fiecare transport. Acestea se vizeaza de catre comitetul executiv al sfatului popular comunal, de unde porneste transportul si in ziua sosirii la destinatie, de catre comitetul executiv al sfatului popular respectiv. Art. 10 Cei care vor contraveni dispozitiilor prezentului decret vor fi sanctionati potrivit Codului penal. Art. 11 Orice dispozitii contrarii prezentului decret sunt abrogate. Art. 12

Ministerul Agriculturii şi Silviculturii şi Ministerul Industriei Lemnului, Hirtiei şi Celulozei vor elabora instrucţiuni de aplicare a prezentului decret.

Featured Posts